13/07/2021

KOI THÉ

MENU Best JumBo Milk Tea Hồng Trà Sữa Trân Châu JumBo New Milo ...
18/04/2021

AL FRESCO’S

Tên gian hàng/ Store Name AL Fresco’s Hải Phòng Số điện thoại ...
18/04/2021

TAHOCHI CREAM PUFFS

Tên gian hàng/ Store Name TAHOCHI Cream Puffs Số điện thoại ...
18/04/2021

PIZZA HUT

No.                                                         ...
14/02/2021

Buffet Mì Ly

MENU 1 Vegetable noodle Mì phủ rau 2 Gimchi noodle Mì kim ...
14/02/2021

PIZZA 4P’s

MENU Appetiser 01 Assorted House-made Cheese Các loại phô mai ...
14/02/2021

VUA CHẢ CÁ

MENU 1 Grilled fish with herbs Chả cá 2 Special grilled fish ...